رنگ شیشه

رنگ شیشه یک پوشش ویژه است که طراحی شده برای اتصال مستقیم به شیشه و دیگر سطوح غیر متخلخل. بر خلاف رنگ معمولی، رنگ شیشه اصلاح سطح شیشه ای برای ترویج چسبندگی دائمی است. پس از خالص سازی، رنگ حتی در شرایط رطوبت بالا، تراشه، محو شدن یا پوست نخواهد کرد. رنگ شیشه ای پوشش اطلاعت بیشتر دربارهرنگ شیشه[…]